Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Web Sitesi

1. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Web Sitesi Zorunluluğu

Türk ticaret hayatında devrim olarak nitelendirilen yeni Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) 1 Temmuz 2012 den itibaren yürürlüğe girecek. 1957 Yılından bu yana yürürlükte olan eski Türk Ticaret Kanunu günün ihtiyaçlarını karşılayamamaktaydı. Bu 55 yıl içerisinde hem Türkiye 'de hem de dünyada çok önemli gelişmeler yaşandı. Bunların arasında Türkiye 'nin AB ile uyum süreci, küreselleşme ve teknolojide yaşanan dönüşümler sayılabilir. Bu değişimlere adapte olamayan eski kanunun değişimi ihtiyacı buradan ortaya çıkmıştır. Peki yeni yasa web sitesiyle ilgili olarak sizi nasıl etkileyecek?
Yeni Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) 'nın 1524.maddesi uyarınca her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünün yayımlanmasını sağlamak zorundadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) uyarınca web sitesi ile ilgili gereklilikler en geç 1 Temmuz 2013 tarihine kadar tamamlanmış olmalıdır ( Yürürlük - 1534.maddesi ). Aradaki bu süreci avantaja döndürmek için, şirketlere web sitesi ile ilgili çalışmalarını en geç 2012 yılı sonuna kadar tamamlamaları tavsiye edilmektedir. Nitekim; yeni web sitesi yaptıracak veya web sitesini Yeni Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ile belirlenen yeterliliğe getirecek şirketlerin sayısının yaklaşık 1,5 milyonu bulduğu bilinmektedir. Türkiye 'deki web tasarım şirketlerinin kısa bir sürede bu kadar çok talebi doğru bir şekilde karşılaması mümkün değildir. Bu durum, yeni TTK yürürlüğe giriş tarihi yaklaştıkça, web sitesi tasarımı fiyatlarında aşırı artışa ve web tasarım işlerinin ajanslar tarafından seçilerek alınmasına götürecektir. Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca web sitesi ihtiyacı olacak şirketlerin, bu durumu da göz önünde bulundurmaları tavsiye edilmektedir.

1. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Web Sitesi Kurma Zorunluluğu

Sonuç olarak günümüzde web sitesi, bir şirketin zorunlu ihtiyaçlarından biridir. Tanıtım maliyetlerini düşürmesi, şirket çalışanları ve müşteriler arasındaki iletişimi kolaylaştırması ve şirketin prestijine katkısı kesinlikle gözardı edilemez. Yeni Türk Ticaret Kanunu, şirketlerin ticaret hayatında kalmaları ve rekabet edebilmeleri için zaten gereken bir şeyi zorunlu hale getirdi. Dolayısıyla, buna bir kazanç ve web sitesi yaptırmak üzere geciken şirketler için bir mazeretin ortadan kalkması gözüyle bakmak doğru olacaktır. Yeni TTK yoluyla doğan bu web sitesi ihtiyacını, "yaptırmazsanız devlet sizi hapse atacak, ceza kesecek, öcü deyip ham yapacak" tarzında kullanarak iş yapmaya çalışan firma ve kişilere karşı dikkatli olmanızı önermekteyiz. Çünki, bu tip yaklaşımların tek dayanağı, web sitesinin yasayla zorunlu kılınmış olmasıdır. Bu şekilde iş yapanlar yüksek oranda, web sitesindeki ihtiyaçlarınızı, yasanın getirdiği ve talep ettiği içeriğin detaylarını vb. bilmedikleri gibi, ileride yapılacak yasal düzenlemeleri de aleyhinize pazarlama aracı olarak kullanmaktan çekinmeyeceklerdir. Değerli kazancınızın, "yeni madde eklendi ver 100 lira, yeni kararname çıktı ver 70 lira" şeklinde sömürülmesine izin vermemenizi tavsiye etmekteyiz.
Web sitemizi inceleyerek, Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca getirilen web sitesi zorunluluğu konusundaki detaylar ve yasaya uygun bir web sitesine nasıl sahip olabileceğiniz konusunda değerli bilgilere ulaşabilirsiniz.


Hemen bir web sitesi oluşturmak için tıklayınız...

2. Genel anlamda web sitesiyle hedeflenen nedir?

Günümüzde halen çoğu şirketin web sitesi yok veya kullanılabilir durumda değil. Bu şirketler arasında azımsanmayacak bir kısmının büyük şirketler olduğu görülebilir. Bu tip sermaye şirketlerinin ikiden fazla ortağı olabilmekte ve şirketin büyüklüğü sebebiyle, şirket içindeki dinamikler, şirket yatırımları ve şirket hisselerinin borsadaki hareketleri, sanıldığından çok daha büyük kesimi ve yer yer tüm piyasayı etkilemektedir. Bu gün bu şirketlerin ticari sırra girmeyecek bilgilerine ulaşmaya çalıştığınızda, işinizin oldukça zor olduğunu göreceksiniz. Esasen kanunun amaçladığı, bu tip bilgi toplumu hizmetlerinin yerine getirilmesidir. Bu yönde, her sermaye şirketinin web sitesi olmak zorunda. Herkese açık bilgilerin, diğer ifadesiyle erişim hakkının kapsamı da oldukça geniş tutulmuş. Web sitesine konulacak bilgilere baktığımız zaman, kanunlaşmadan önceki metne göre içeriğin daha da genişletildiğini görüyoruz. Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde hapis cezası var. Erişim şarta bağlanır yada engellenirse, herkesin engelin kaldırılması davası açabilme hakkı olacak. Finansal tabloların, paysahipleri ve menfaat sahiplerini ilgilendiren finansal raporlamaların, web sitesine konulması, denetçi raporunun web sitesinde yer alması söz konusu. Yönetici ve yönetim kurulu üyelerinin aldıkları ücretler ile yapılan giderlere de bu web sitesinde yer verilecek. Bunun yanı sıra, genel kurul gündem ve toplantı bilgilerinin de web sitesinde yer alması gerekmektedir. İlgili konuda işin uzmanlarından hukuksal danışmanlık hizmeti alıyor ve her gelişmeyi yakından takip ederek, siz değerli müşterilerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile gelen web sitesi zorunluluğu ve kanuna uygun bir web sitesinden istenen her türlü gereklilik ve yeterliliği Modüler Siteler dinamik web sitesi ürünümüze anlık olarak yansıtıyoruz. Gelişmelerle ilgili olarak web sitemizi takip edebilirsiniz.
Hemen bir web sitesi oluşturmak için tıklayınız...

3. Yasaya göre web sitesinde ne tür içerikler yayınlanacak?

Yeni Türk Ticaret Kanunu getirdiği web sitesi zorunluluğu ile şirketlerden belirli özellik ve işlevselliği sağlayan bir web sitesi istiyor. Web sitesinde bulundurulması istenen içerikler, web sitesinin sürekli güncel tutulmasını gerektiren içerikler. Bu durum, kanuna uygun web sitesini, her hangi bir web sitesinden ayırmaktadır. Söz konusu güncellemeler, web sitesi sahibi şirketin bir içerik yönetim sistemi kullanmasını gerektiriyor. Diğer türlü, güncelleme işlemlerine ayrılacak bütçe, her şirketin cebini yakabilir. Yeni Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uyarınca web sitesinde yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şöyle sıralanabilir;
 • Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.
 • Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler ve açıklamalar.
 • Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştirme, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.
 • Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler, iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri, şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlermlerle ilgili belgeler, bilgiler ve açıklamalar.
 • Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi halinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelenmesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler, sermaye artırımı, azaltılması dahil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar, imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.
 • Genel kurullara ait olanlar dahil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.
 • Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.
 • Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.
 • Finansal tablolar, kanunen açıklanması gereken ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dip notları ve ekleri.
 • Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması, yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.
 • Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.
 • Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.
Görüldüğü gibi, Yeni Türk Ticaret Kanunu şirketlerden web sitesi anlamında oldukça işlevsel bir sonuç beklediği açıktır. Aslında durumu "amca oğluna" veya "teyze kızına" web sitesi yaptırma devri bitti şeklinde özetlersek sanırız yerinde olacaktır. Cezai hükümleri de içeren böylesi bir durumda, riske girmeye gerek kalmadan profesyonel bir içerik yönetim sistemi ile ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsiniz. Gelişmelerle ilgili olarak web sitemizi takip edebilirsiniz.
Hemen bir web sitesi oluşturmak için tıklayınız...

4. İçerik yönetim sistemi ve dinamik web sitesi nedir?

Dinamik Web Sitesi Nedir? Dinamik web siteleri genel anlamda, web sitesi içeriğinin web sitesi sahibi tarafından güncellenebildiği ve ziyaretçinin de web sitesi ile etkileşime geçebildiği ( yorum yazmak, online ileti göndermek vb. ) web sitelerine verilen isimdir. Her web sitesi esasen onlarca veya yüzlerce sayfadan oluşan küçük kod parçacıklarının bir araya gelmesi ile oluşur. Bu kod parçacıkları arasında da web sitesi içeriğine yer verilmektedir. Eskiden bir web sitesinin içeriğinin düzenlenebilmesi için, bu kod parçacıklarından anlayan ve site içeriğini güncelleyebilecek ( web tasarımcı olarak anılan ) bir uzmana ihtiyaç duyulmaktaydı. Web sitesindeki her sayfa birbirinden bağımsız olarak kodlandığı için de, eğer web sitesindeki her sayfayı etkileyecek bir değişiklik olursa, örneğin tüm sayfalara bir iletişim telefon numarası eklenmesi gibi, web tasarım uzmanı tüm sayfaları teker teker açmak ve içerisinde gerekli değişikliği yapmak zorundaydı. Oldukça uzun süren ve çok emek gerektiren bu işin de doğal olarak ücreti oldukça yüksekti. Bu tip web sayfalarına statik web sayfası ismini vermekteyiz. Günümüzde halen bu şekilde çalışan çok sayıda web sitesi bulunmaktadır. Dinamik web sitelerinde, web sitesinin sahibi veya sahibi tarafından görevlendirilmiş bir yetkili, web sitesinde yayınlanacak tüm içerikleri kontrol edebilmekte, düzenleyebilmekte ve yeni içerikler ekleyebilmektedir. Tabi olarak, bu tip işlemlerin çok sayıda sayfa üzerinde yapılabileceği bir yönetici aracı gerekmektedir. İşte içerik yönetim sistemleri tam bu sırada devreye girer.
İçerik Yönetim Sistemi Nedir? İçerik Yönetim Sistemi ( İngilizce CMS : Content Management System ), çok sayıda bilginin yayınlanmasını, saklanmasını, sonrasında bu bilgilerin tekrar kullanılmasını sağlamak için gereken büyük bir veritabanı sistemi ( bilgileri sınıflandırarak saklama yöntemi ) ve dosyaları yönetmek için dosya yöneticisi ve ilgili yazılım modüllerinden oluşur. İçerik veritabanı veya uygun dosyalama sistemlerinde saklandığı için, web sitenizin tasarımı değişse dahi sahip olduğunuz içerik kaybolmayacaktır. Verilerin düzenli olarak sınıflandırılması veri tabanı üzerinde sorgular çalıştırılmasına müsade eder. Bu sayede dinamik web sitenizde bir site içi arama motoru kullanabilirsiniz. Normal şartlarda içerik yönetim sistemi yardımıyla dinamik web sitenizin içeriğini rahatlıkla yönetebilmeniz gerekir. Fakat... Günümüzde çoğu içerik yönetim sistemi dış kaynaklıdır ve amaca özel hazırlanmamıştır. Bu durum web sitesi yöneticisini karmaşık kontrol paneller, yapılacak yığınla ayar ve yabancı dilde dökümantasyonla karşı karşıya getirmektedir. iKobi.Net Modüler Siteler ürünü tam burada devreye girmektedir. Modüler Siteler web sitesi kontrol paneli Türkçe ve tamamen site içerisine entegredir. Bulunduğunuz sayfa altına yeni bir içerik eklemek, yan kolonlara menüler ve slaytshowlar bağlamak veya bir sekmeli sunuma yeni sekme eklemek için, site ön yüzünden ayrı bir kontrol panele gitmenize veya kodlamadan anlamanıza gerek yoktur. Tüm bu işlemleri bulunduğunuz sayfada ve görmekte olduğunuz web arayüzü üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Modüler Siteler; Joomla, Wordpress veya DotNetNuke tabanlı değildir ve tamamiyle iKobi.Net tarafından geliştirilmiştir. Dolayısıyla içerik yönetim sistemimizin geliştirilmesinde, dış kaynak bağımlılığımız yoktur. İhtiyaç halinde yeni sayfa tipleri, eklentiler ve modüller yazılım ekibimiz tarafından sisteme eklenebilmekte ve gerekli güncellemeler anında yapılabilmektedir.
Hemen bir web sitesi oluşturmak için tıklayınız...

5. İçerik yönetim sistemi seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

 • Kolay Kurulum ve Kullanım
 • Gelişmiş Yönetim Paneli
 • Sürekli Geliştirilebilir Yapı
 • Gelişmiş İçerik Editörü
 • Fotoğraf Düzenleme Araçları
 • Form Tasarımcısı
 • Duyuru ve Haber modülü
 • Çoklu Dil Desteği
 • Dosya Yöneticisi
 • Kullanıcı Yönetimi
 • Arayüz Seçenekleri
 • Hosting (Barındırma) Kalitesi
 • Teknik Destek

Hemen bir web sitesi oluşturmak için tıklayınız...

6. Yasaya uygun web sitesi nasıl olmalı?

Yasaya uygun web sitesi nasıl olmalı? Önceki sayfalarda, yeni Türk Ticaret Kanunu ile gelen web sitesi zorunluluğunun ne amaçla getirildiğini ve yasaya uygun web sitesinde yayımlanması gereken içeriklerin neler olduğunu anlatmaya çalıştık. Gördüğünüz gibi yasaya uygun bir web sitesi, web sitenizi sürekli güncellemenizi zorunlu tutuyor. Yayımlanması gereken içeriklerden kimi metinler halinde, kimi ise döküman olarak web sitenizde yer almak zorunda. Bu durumda, yasaya uygun web sitesi aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır; Yasada istenen tüm bilgi, belge ve açıklamaların en güncel halleri web sitesinde yer almalıdır. Web sitenizde yayımlamak zorunda olduğunuz içerikle ilgili bilginiz yoksa, "Yasaya göre web sitesinde ne tür içerikler yayınlanacak?" başlıklı sayfamızı ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirsiniz. Belirtilen sayfada detaylı bilgi verildiği için burada tekrar belirtmemekteyiz. Bu bilgi, belge ve açıklamaların en güncel hallerini web sitesine eklemek ve sürekli güncel tutmak gerektiği için;
 • Yasaya uygun web sitesi, bir dinamik web sitesi olmalı,
 • İçeriklerin sürekli güncellenmesini sağlayacak ve güncelleme maliyetlerini düşürecek gelişmiş bir içerik yönetim sistemi olmalı,
 • İçeriklerin belli bir kısmı web sitenizde döküman olarak yayımlanacağından dosya yönetici bulunmalı,
 • Sitenizdeki belirli bölümleri sınırlı erişime açmanız veya sadece belirli departmanların güncelleme yapmasını sağlamanız gerektiği için erişim denetimini sağlayabileceğiniz bir kullanıcı yetkilendirme modülü olmalı,
 • Web siteniz üzerinde sunulacak bilgi, belge ve dökümanlardan birinci derecede sorumlu olacağınız için web sitenizi yönetebileceğiniz kontrol panelinin yönetici şifreleri elinizde olmalıdır. Bu kontrol panelden yapacağınız içerik güncellemeleri için güvenilir bir çalışanınızı veya güncelleme konusunda size destek verecek güvenilir bir iş ortağını tercih edebilirsiniz.
 • Web siteniz ve aldığınız destek hizmetleri faturalandırılmış ve kayıt altına alınmış olmalıdır. Web siteniz üzerinde sunulacak bilgi, belge ve dökümanlardan birinci derecede sorumlu olacağınız için, web sitenizle ilgili yapacağınız yazılım satın alması / yazılım kiralama / güncelleme destek hizmeti vb. ürün ve hizmet alımlarını faturalı ve sözleşmeli olarak temin etmenizi ve kayıt altına almanızı tavsiye etmekteyiz. İçerik yönetim sisteminiz, yasada yapılacak değişikliklere çabuk uyum sağlayabilecek bir yapıda olmalıdır. Yeni Türk Ticaret Kanunu web sitesi sahiplerinden özel bazı içeriklerin yayınlanmasını talep etmektedir. Nihayetinde bir kanun olduğu için, zamanla değişecek, gelişecek, yeni kararnameler ile çalışması düzenlenecektir. Bu değişikliklerin içerik yönetim sisteminize anında ve düşük maliyetlerle yansıtılabilmesi için, içerik yönetim sisteminin dış kaynak bağımlılığı mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır. Yurtdışı kaynaklı ve farklı amaçlar için hazırlanmış içerik yönetim sistemlerinin, yeni TTK 'da yapılacak değişiklikler ile ilgilenmediklerini ve yazılımlarını bu yönde güncellemeyeceklerini unutmayınız.
  Hemen bir web sitesi oluşturmak için tıklayınız...

7. Web sitesinin yasaya uygun kullanımı ve dikkat edilmesi gereken noktalar.

Yasaya uygun web sitesi yaptırmak kadar dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, web sitesinin yasaya uygun kullanımıdır. Diğer web sitelerinde sürekli olarak; yeni yasaya göre web sitesi yaptırmak zorunlu, yaptırmayana ceza, yoksa devlet sizi ham yapacak vb. gibi başlıklarla karşılaştığınızı, ama hiç birinde gerekli detayların verilmediğini ve yasanın nasıl bir web sitesini zorunlu kıldığını öğrenemediğinizi biliyoruz. iKobi.Net bu konuda müşterilerine tam destek sağlamakta ve potansiyel müşterilerini de doğru bilgilendirmeyi bir görev olarak benimsemektedir. Genel olarak yasaya uygun web sitesi yaptırınca bütün sorunlar çözülecek ve herşey bitecekmiş gibi görünse de, yasaya uygun web sitesi yaptırmak sadece bir başlangıç. Aynı zamanda bu web sitesini sürekli güncel tutmanız ve gereğinde yasada belirtilen şekillerde, şirketinizi ilgilendiren diğer belgeler ve işlemler için de kullanmanız gerekmektedir. Web sitenizin bir sorun değil, çözüm olması için; profesyonel hizmet veren ve sürekli destek sunan web tasarım firmaları ile çalışmanızı tavsiye etmekteyiz. Yeni Türk Ticaret Kanununa uygun web sitesinin oluşturulması ve yasaya uygun kullanılması sürecinde lütfen aşağıdaki detayları da dikkate alınız;
 • Şirketlerle ilgili belgelere web sitesi adresi ile numarası da yazılmalıdır. İşletme belgelerinde, ticari işletmenin sicil numarası, ticaret unvanı, merkezi, tacir sermaye şirketi ise sermaye miktarı, web sitesi adresi ve numarası da gösterilir.
 • Şirketin web sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle web sitesinde kalır; aksi halde konulmamış sayılır. Finansal tablolar için bu süre beş yıldır.
 • Web sitesine konulması gereken bir içerik konulmamışsa, hukuka aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün sonuçları doğacaktır.
 • Anonim şirketlerin finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararı ve denetçi raporu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmeli ve şirketin web sitesine konulmalıdır.
 • Birleşmeye katılan şirketlerden her biri birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu, denetleme raporunu, son üç yılın yıl sonu finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını şirket menfaati bulunan diğer ilgililere sunmakla mükelleftirler. Bu raporlar ayrıca ilgili sermaye şirketlerinin web sitesinde de yayınlanmalıdır.
 • Birleşmeye katılacak şirketler ilgili belgelerin nereye tevdi edildiğini ticaret sicilinde ve web sitelerinde ilan ederler.
 • İlgili konuda işin uzmanlarından hukuksal danışmanlık hizmeti alıyor ve her gelişmeyi yakından takip ederek, siz değerli müşterilerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile gelen web sitesi zorunluluğu ve kanuna uygun bir web sitesinden istenen her türlü gereklilik ve yeterliliği Modüler Siteler dinamik web sitesi ürünümüze anlık olarak yansıtıyoruz. Gelişmelerle ilgili olarak web sitemizi takip edebilirsiniz.
  Hemen bir web sitesi oluşturmak için tıklayınız...

  8. Cezai hükümler nelerdir?

  Yeni TTK, her sermaye şirketine web sitesi yapma zorunluluğu getirmektedir. Bu yeni düzenleme ile kamunun aydınlatılması amaçlanmıştır. Bu sayede kişiler, web sitelerine girerek şirketlerle ilgili bilgi, belge, rapor, tablo ve çağrılara kolaylıkla ulaşabileceklerdir. Web sitesinde bulundurmakla yükümlü olduğu belgeleri bulundurmayan ya da yanlış bilgiler veren şirket hakkında kanuna aykırılığın ve Yönetim Kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün cezai ve hukuki sonuçları doğar. Cezai yaptırımlar saklı tutulmuştur.
  Yeni Türk Ticaret Kanununun 562.maddesinde, kanuna uygun web sitesi yaptırma zorunluluğu ile ilgili cezai hükümler şöyle belirtilmiştir;
  "Bu Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar."
  Hemen bir web sitesi oluşturmak için tıklayınız...

  9. Yeni TTK web sitesi ile ilgili ne diyor?

  "D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri

  I - İnternet sitesi

  MADDE 1524- (1) Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır:

  a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.

  b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.

  c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştime, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.

  d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.

  e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat   sahiplerinin   incelemesine  sunulan  bilgiler,  tablolar,  belgeler;  sermaye  arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.

  f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.

  g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.

  h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.

  ı) Finansal tablolar,  kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.

  i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.

  j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.

  k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.

  (2) Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur;  Kanuna  aykırılığın tüm sonuçlarının  doğmasına  yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Ceza hükümleri saklıdır.

  (3) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir.

  (4) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir numara altında tescili ve ilgili diğer husular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.

  (5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır. Finansal tablolar için bu süre beş yıldır.

  (6) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimi tarafından tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarası altında yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayımlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.

  II - Beyanlar, belgeler ve senetler

  MADDE 1525- (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

  (2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.

  III - Güvenli elektronik imza

  MADDE 1526- (1) Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin kabul, aval ve ciro gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz.

  (2) Konişmentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla da atılabilir. Düzenlendikleri  ülke  kanunlarının  izin  verdiği ölçüde bu senetlerde yer  alacak  kayıtlar el yazısı, telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer araçlarla yazılabilir, oluşturulabilir, gönderilebilir.

  (3) Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, bu Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilir. Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler de aynı usulle elektronik ortamda düzenlenebilir. Zaman unsurunun belirlenmesi gereken ve tüzükte düzenlenen hâllerde güvenli elektronik imzaya eklenen zaman damgasının tarihi, diğer hâllerde merkezî veri tabanı sistemindeki tarih esas alınır.

   (4) Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imza atabilirler. Bu durumda, kullanılacak nitelikli elektronik sertifikalarda sertifika sahibi alanı içerisine, sertifika sahibinin ismiyle birlikte temsil ettiği tüzel kişinin de ismi yazılır. Bu husus tescil ve ilan edilir.

  (5) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 26 ncı maddede düzenlenen tüzükte gösterilir.

  IV - Elektronik ortamda kurullar

  1. İlkeler

  MADDE 1527- (1) Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin  elektronik  ortamda  katılması  yoluyla  da  icra edilebilir. Bu hâllerde Kanunda veya şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

  (2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde, şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar kuruluna ve genel kurula katılma, öneride bulunma ve oy verme, fizikî katılımın, öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

  (3) Birinci ve ikinci fıkrada öngörülen hâllerde, elektronik ortamda oy kullanabilmek için, şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, ortağın bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve ilan edilmesi ve oy kullananların kimliklerinin saklanması şarttır.

  (4) Birinci ve ikinci fıkrada anılan şirketlerde esas sözleşme veya şirket sözleşmesi gereği şirket yönetimi, bu yolla oy kullanmanın bütün şartlarını gerçekleştirir ve ortağa gerekli bütün araçları sağlar.

  (5) Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Bu hükmün uygulanması esasları bir tüzük ile düzenlenir. Tüzükte, genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneği yer alır. Anonim şirketler tüzükten aynen aktarılacak olan bu hükümde değişiklik yapamazlar. Tüzük ayrıca oyun gerçek sahibi veya temsilcisi tarafından kullanılmasını sağlayan kurallar ile 407 nci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen komiserlerin bu hususa ilişkin yetkilerini içerir. Bu tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu hâle gelir.

  (6) Birinci ilâ dördüncü fıkra hükümleri çerçevesinde oyun gerçek sahibi tarafından kullanılmasına ve uygulamaya ilişkin kurallar ile pay sahibinin temsilcisine internet sitesi aracılığıyla talimat vermesi esas ve usulleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

  2. Uygulama kuralları

  MADDE 1528- (1) Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini şirkete bildirirler.

  A) Suçlar ve cezalar

  MADDE 562- (1) Bu Kanunun;

  ...

  (12) Bu Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

  (13) Birinci ilâ onbirinci fıkra kapsamındaki fiiller daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, birinci ilâ onbirinci fıkra hükümlerine göre cezalandırılırlar.

  B) Soruşturma ve kovuşturma usulü

  MADDE 563- (1) 562 nci maddede belirlenen suçlar resen takip olunur."
  Hemen bir web sitesi oluşturmak için tıklayınız...

  10. Yeni Ticaret Kanunu ile Tüm Sermaye Şirketlerine Getirilen İnternet Sitesi Zorunluluğunun Nedeni Nedir?  Hemen bir web sitesi oluşturmak için tıklayınız...

  11. 5 Dakika da Yeni Türk Ticaret Kanuna Uygun Bir Web Sitesi Oluşturun

  5 dakika içinde yeni çıkan Türk Ticaret Kanununa uygun bir web sitesi oluşturabilirsiniz.
  Hemen bir web sitesi oluşturmak için tıklayınız...
  Güvenlik PolitikasıKullanım KoşullarıHakkımızdaHesap Numaralarımızİletişim Bayiler

  Lifos Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti Ürünüdür.